Osobní fotogalerie - Lubomír Prause

Kutná Hora a vodní díla v okolí (2015)

Vodní dílo Želivka (Švihov)

Facebook Twitter
fotografie KH3b01 (č. 286)
Přijeli jsme k vodnímu dílu Želivka, které se dá najít i pod názvem Švihov. Dokonce prý je druhý název správnější.
fotografie KH3b03 (č. 287)
Pan hrázný nás vede na hráz.
fotografie KH3b04 (č. 288)
Hráz vodního díla Želivka (Švihov) je dosti dlouhá. Přesně 860 metrů.
fotografie KH3b05 (č. 289)
Téhle straně hráze se říká návodní líc.
fotografie KH3b08 (č. 290)
Pohled na rozlehlou vodní hladinu a část hráze.
fotografie KH3b09 (č. 291)
Břeh vodní nádrže Želivka (Švihov) v blízkosti hráze.
fotografie KH3b10 (č. 292)
Řeka Želivka pod hrází. Už po zhruba čtyřech kilometrech se vlévá do Sázavy.
fotografie KH3b11 (č. 293)
Nad hladinou vodního díla Želivka (Švihov) se nachází sdružený objekt, k němuž vede přístupová lávka.
fotografie KH3b13 (č. 294)
Po přístupové lávce přistupujeme k objektu, který sdružuje více funkcí, jakých je na podobném vodním díle třeba.
fotografie KH3b14 (č. 295)
Procházka po lávce je lehce houpavá.
fotografie KH3b15 (č. 296)
Pohled na část návodní líce hráze z lávky nad hladinou přehradní nádrže.
fotografie KH3b17 (č. 297)
Pod plošinou sdruženého objektu je vidět část bezpečnostního šachtového přelivu.
fotografie KH3b18 (č. 298)
Pohled do hloubi šachtového přelivu je pohledem do obrovské černé díry. I když úplně jiné, než jakou znají astronomové.
fotografie KH3b22 (č. 299)
Na konci sdruženého objektu posloucháme výklad pana hrázného. A dozvídáme se, že objekt sdružuje dvě věže pro odběr vody a šachtový přeliv.
fotografie KH3b23 (č. 300)
Seshora visí nějaký ovladač. Je tam hlavní vypínač na klíček, a nejvymačkanější tlačítka jsou označena jako pojezd kočky vlevo a vpravo.
fotografie KH3b19 (č. 301)
Opačný konec přehradní hráze, než odkud jsme přišli.
fotografie KH3b24 (č. 302)
Přístupová lávka, jak je vidět od sdruženého objektu.
fotografie KH3b12 (č. 303)
Přehrada Želivka neboli Švihov je největší vodárenskou nádrží v České republice a jako zdroj vody slouží pro velkou oblast Středních Čech včetně některých částí Prahy.
fotografie KH3b27 (č. 304)
Tohle je trs kopretiny irkutské. Z fotografie, která není zmenšená tak, jako na těchto stránkách, to lze jasně poznat. Kopretina irkutská je prý dokonce ve středních polohách u nás běžnější, než všeobecně známá kopretina bílá.
fotografie KH3b30 (č. 305)
Květina pro Hanku, která si přála, abych jí kopretiny vyfotil.
fotografie KH3b31 (č. 306)
Tadyhle vidíte kopretinu irkutskou i s broukem. Ten brouk je listokaz zahradní.
fotografie KH3b28 (č. 307)
No a už míříme zpátky k bráně. Původně jsme měli ještě sestoupit do štoly vedoucí pod vodou kolem paty hráze, ale z časových důvodů na to nedošlo.

PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3