Osobní fotogalerie - Lubomír Prause

Návod k prohlížení fotografií

Facebook Twitter

Jak si prohlížet fotografie na tomto webu

poslední aktualizace: 4.10.2013

Fotogalerie a fotografie

Vězte, že obsah webu, z něhož právě čtete tenhle návod, jsem dříve nazýval mou osobní fotogalerií. Nebylo to ale zrovna správně, protože se jedná spíše fotografický web s mnoha mými fotogaleriemi. V tomto smyslu úvodní stránka tohoto webu obsahuje souhrn všech mých webových fotogalerií ať už z různých dalekých cest, malých výletů nebo čehokoli jiného, co sem časem třeba ještě přibude. Tyto jednotlivé fotogalerie jsou maličké, s několika fotografiemi, nebo i veliké, kde jsou fotografií stovky, nebo až tisíce. Každý název fotogalerie na oné úvodní stránce funguje jako odkaz na index každé jednotlivé fotogalerie.
Zdaleka ne každý prohlížeč, zejména ne starší, mobilní či jemu podobný, a nebo nějaký netradiční a neobvyklý, podporuje všechny možnosti, které jsou na mých webových stránkách použity. A to i přesto, že postupy a vlastnosti jednotlivých prvků, které na stránkách používám, jsou součástí platných specifikací již poměrně dlouhou dobu a internetové prohlížeče by je tudíž dávno měly respektovat, být na ně připraveny a měly by je taky správně interpretovat. Doporučuji proto k prohlížení fotografií spíše běžný počítač, než nějaký mobil či tablet a hlavně jeden ze standardních prohlížečů pokud možno v jeho poslední dostupné verzi. Podrobnosti o podporovaných prohlížečích se dozvíte na mých osobních stránkách. Konkrétně na místě, kde je popsána historie vývoje i vzniku vzniku mých webových výtvorů. Pokud vás zajímá postup, kterým jsem k současné podobě stránek pro prohlížení mých fotografií na webu dospěl, můžete si o tom něco přečíst tamtéž. Nyní následuje krátký popis, jak se ve fotogaleriích pohybovat a jak je používat.

Malý návod k prohlížení fotografií

Hlavní stránka každé jednotlivé fotogalerie je stránka, kterou nazývám indexem fotogalerie. Obsahuje názvy jednotlivých oddílů fotogalerie, a ty fungují jako odkazy na náhledy fotografií zařazených do těchto oddílů. Pokud se dostanete na stránku s náhledy, zpátky na index fotogalerie se dostanete kliknutím na název fotogalerie ve druhém řádku hlavičky. Tedy vlevo pod hlavním nadpisem "Osobní fotogalerie". Tento hlavní nadpis také funguje jako odkaz a může vás dovést zpět na stránku se souhrnem mých fotogalerií, to jest na hlavní stránku mých fotografií. Pochopitelně na stránce náhledů se kliknutím na kterýkoli náhled dostanete na zobrazení jednotlivé fotografie. Opětovné zobrazení náhledů toho oddílu fotogalerie, z něhož si právě prohlížíte jednotlivou fotografii, můžete realizovat kliknutím na název prohlíženého oddílu fotogalerie. Tento název je rovněž pod nadpisem "Osobní fotogalerie", ale v pravé části druhého řádky hlavičky. Tedy vpravo od názvu prohlížené fotogalerie.
Všechny stránky mých fotogalerií, včetně úvodní stránky, obsahují malé ikony (malé obrázky), které slouží pro řízení prohlížení stránek mých fotogalerií. Podržením myšího ukazovátka nad příslušnou ikonou (stejně tak to platí nad všemi odkazy) se vám zobrazí malá nápověda, která vám řekne, co která ikona provede, nebo kam vás který odkaz dovede, pokud na něj kliknete. Při podržení ukazovátka nad náhledem fotografie uvidíte také jméno a číslo fotografie a také popisek příslušný k vybrané fotografii. Popisek pochopitelně pouze v případě, že jsem nějakým textovým popiskem fotografii opatřil. Obecně platí, že ikona s filmovým políčkem spouští automatickou prezentaci fotografií, takzvanou slideshow. O té se dozvíte více v následujícím odstavci. Ikony s obyčejnými šipkami vás dovedou na předchozí nebo následující fotografii. Ikony se šipkami, které mají zarážku, vás dovedou na první fotografii oddílu fotogalerie, jenž právě prohlíženému oddílu předchází, nebo ho naopak následuje. U fotografií se ještě lze (pomocí ikony se šipkou ukazující nahoru) dostat na první fotografii současného a tedy právě prohlíženého oddílu.
Pokud si ikonou s filmovým políčkem spustíte automatickou prezentaci fotografií (často bývá označována anglickým slovem slideshow), každá fotografie se vám zobrazí přibližně na čtyři vteřiny, a poté váš prohlížeč automaticky přejde na fotografii následující. Nemusíte přitom na nic klikat, ani cokoliv jiného provádět. Stačí se jen dívat. Přitom však můžete, chcete-li, použít veškerá klikání pro řízení navigace. Tedy třeba můžete přechod k následující fotografii v některých případech kliknutím urychlit, můžete se k předchozí fotografii vrátit, nebo naopak můžete přeskočit na fotografie dalšího oddílu. Ikona s přeškrtnutým filmovým políčkem spuštěnou prezentaci vždycky okamžitě zastavuje. Klikněte tedy na tuto ikonu, pokud chcete automatickou prezentaci přerušit, udělat přestávku, nebo něco podobného. Zmíněné čtyři vteřiny, po které vám prohlížeč ukazuje každou fotografii se vám při spuštění prezentace zobrazí v levém horním rohu nad zobrazenou fotografií a nalevo a napravo od tohoto čísla uvidíte dvě malé ikony z trojúhelníčků. Kliknutím na ně si můžete rychlost prezentace zvýšit snížením počtu vteřin zobrazování, nebo naopak zpomalit zvýšením počtu vteřin, po které vám bude prohlížeč každou fotografii ukazovat. Plynule si tak můžete nastavit rychlost prohlížení fotografií od jedné až do sedmi vteřin.
Ještě jsem se nezmínil o jedné ikonce symbolizující fotografii s textem, kterou můžete najít před názvem některých fotogalerií na úvodní stránce. Kliknutím na tuto ikonu se dostanete na stránku s přehledem všech fotografií oné fotogalerie, a taky se všemi popisky, které jsem k jednotlivým fotografiím vytvořil. U fotogalerií, které pro fotografie vůbec žádné popisky nemají, tuto ikonu ovšem nenajdete. Na této celkové přehledové stránce všech fotografií a popisků se vám při podržení myšího ukazovátka nad maličkým náhledem fotografie ihned zobrazí o něco větší náhled příslušné fotografie. Zároveň při kliknutí funguje náhled fotografie (ten maličký i ten větší) jako odkaz na patřičnou velkou fotografii v oné fotogalerii.
Pokud si právě prohlížíte nějakou fotografii, můžete se dostat k předcházející nebo následující fotografii také ještě kliknutím na velkou šipku vlevo či vpravo od zobrazované fotografie. Jako odkaz funguje i poměrně široké okolí této šipky, takže se při navigování nemusíte přesně strefovat do malé ikonky nad fotografií. Na následující fotografii prohlížené fotogalerie vás taktéž přivede kliknutí na fotografii jako takovou. Jako odkaz v tomto případě funguje celá plocha zobrazované fotografie. Stejné velké šipky najdete také u stránek s náhledy. Ty vás pochopitelně dovedou na náhledy předchozího či následujícího oddílu prohlížené fotogalerie.
Věřím, že současná podoba stránek s mými fotografiemi je jednoduchá, srozumitelná a hlavně uživatelsky přívětivá. Došel jsem k ní po delší době a postupným vývojem. Teď už jen přeju všem návštěvníkům mého webu příjemně strávený čas při prohlížení mých fotografií. Doufám, že alespoň některé se vám budou líbit. A teď už se můžete podívat na hlavní stránku fotografií se souhrnem všech mých fotogalerií, kde si vyberete tu, na kterou se chcete právě teď podívat.
Navštivte další internetová místa, kde na něčem pracuju. Stačí kliknout na odkaz:
Osobní stránky
FotoZOO
Autorská galerie BioLib.cz
PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3