Osobní fotogalerie - Lubomír Prause

Kutná Hora a vodní díla v okolí (2015)

Chrám Svaté Barbory - interiér

Facebook Twitter
fotografie KH2c31 (č. 142)
Náš kutnohorský průvodce nám podává zasvěcený výklad i v interiéru chrámu Sv. Barbory.
fotografie KH2c32 (č. 143)
Pohled k zadní části chrámové lodi s kůrem a varhanami.
fotografie KH2c33 (č. 144)
Varhany v chrámu Sv. Barbory a barevná okenní výzdoba.
fotografie KH2c34 (č. 145)
Vyloudit nějaký zvuk tyhle varhanní píšťaly určitě dokážou. Úžasná a bohatá výzdoba varhan mnoha zlacenými soškami tomu jistě nebrání. Je to totiž nástroj relativně nový (4000 píšťal, tři klaviatury, 52 rejstříků), avšak vestavěný do barokní skříně z první poloviny 18. století.
fotografie KH2c26 (č. 146)
Při pohledu do zadní části chrámu Sv. Barbory návštěvníka zaujme i bohatě zdobená kazatelna, zejména pak její "stříška".
fotografie KH2c27 (č. 147)
Hlavní oltář chrámu Sv. Barbory pochází z počátku 20. století a je vytvořen podle popisu dochovaného z 16. století v kutnohorských pamětech.
fotografie KH2c28 (č. 148)
Hlavní motiv hlavního oltáře představuje, jak vidíte, proslulou Poslední večeři Páně.
fotografie KH2c29 (č. 149)
Levé křídlo hlavního oltáře se světci. Rozpoznat je nedokážu.
fotografie KH2c30 (č. 150)
Pravé křídlo hlavního oltáře a další svatí. Vím ale, že světice nahoře vlevo je sv. Barbora, patronka havířů.
fotografie KH2c35 (č. 151)
Obraz, jehož autora neznám, zobrazuje ve svém výjevu i kutnohorskou jezuitskou kolej s částí chrámu Sv. Barbory.
fotografie KH2c36 (č. 152)
Strop nad kněžištěm tvoří síťová žebrová klenba s vymalovanými erby. Klenba pochází od stavitele Matěje Rejska.
fotografie KH2c40 (č. 153)
Nástěnná freska v takzvané Hašplířské kapli (jinak též Havířské nebo také kapli sv. Barbory) s kutnohorskými symboly. Písmeno "W" představuje královský monogram Vladislava II. Jagelonského.
fotografie KH2c43 (č. 154)
Obrátíte-li ve Sv. Barboře oči vzhůru, uvidíte třeba něco takového, jako je freskami vyzdobená žebrová klenba. Není to nádhera?
fotografie KH2c44 (č. 155)
Nástěnná freska v takzvané Smíškovské kapli (kaple rodu Smíšků z Vrchovišť) představuje přípravu liturgických pomůcek.
fotografie KH2c41 (č. 156)
Nástěnné fresky v kaplích chrámu sv. Barbory mají samozřejmě i běžné biblické motivy.
fotografie KH2c37 (č. 157)
Detail jednoho z postranních oltářů situovaných podél obvodového zdiva. Tyhle postranní kaple patří k těm nejdříve postaveným částem chrámu Sv. Barbory.
fotografie KH2c38 (č. 158)
Jedno z mnoha oken chrámu Sv. Barbory, která jsou zdobena malbou na skle.
fotografie KH2c39 (č. 159)
Pohled na kterékoli z malovaných oken je velice působivý.
fotografie KH2c51 (č. 160)
Malovaná okna chrámu Sv. Barbory vznikla na přelomu 19. a 20. století během restaurátorských prací.
fotografie KH2c47 (č. 161)
Pohled do hlavní chrámové lodi s částí kroužené žebrové klenby nad ní.
fotografie KH2c49 (č. 162)
Detailní pohled na část žebrové klenby chrámu sv. Barbory.
fotografie KH2c48 (č. 163)
Shora shlížejí na návštěvníky chrámu čtyři dřevěné sochy křesťanských ctností. Tahle, držíc v ruce váhy, je pochopitelně Spravedlnost.
fotografie KH2c45 (č. 164)
Kazatelna chrámu Sv. Barbory, pravděpodobně z období renesance, má barokní obložení.
fotografie KH2c46 (č. 165)
Na kazatelně lze nalézt reliéfy čtyř svatých evangelistů. Tohle je svatý Jan.
fotografie KH2c50 (č. 166)
Náhrobní deska s výjevem ukřižování vedle vchodu do zákristie.
fotografie KH2c53 (č. 167)
Jeden z posledních pohledů na chrámovou loď téhle úžasné památky, jakou chrám Sv. Barbory bezesporu je.
fotografie KH2c54 (č. 168)
Z chrámu Sv. Barbory odcházíme podél dřevěných lavic pro chrámový chór.

PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3