Osobní fotogalerie - Lubomír Prause

Kutná Hora a vodní díla v okolí (2015)

Sedlecká katedrála

Facebook Twitter
fotografie KH2b27 (č. 100)
V Sedleci, jen nedaleko od kostnice, se nachází i tahle katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele.
fotografie KH2b26 (č. 101)
Sedlecká katedrála je chrám patřící dnes již bývalému, zato však vůbec prvnímu cisterciáckému klášteru, který byl v Čechách založen zhruba v polovině 12. století.
fotografie KH2b02 (č. 102)
Vstupní portál do sedlecké katedrály, jejíž stavba započala na konci 13. století. Původní podoba katedrály se však nedochovala, neboť celý klášter byl vypleněn a vypálen husitskými vojsky.
fotografie KH2b03 (č. 103)
Detail plastiky nad vstupním portálem do sedlecké katedrály, přestavěné Janem Blažejem Santinim po roce 1700 ve stylu barokní gotiky.
fotografie KH2b04 (č. 104)
Pohled do hlavní lodi sedlecké katedrály s hlavním oltářem.
fotografie KH2b05 (č. 105)
Pohled na hlavní novogotický oltář katedrály.
fotografie KH2b18 (č. 106)
V den jarní rovnodennosti, kolem půl šesté večer, se prý tenhle oltář rozzáří slunečním světlem přicházejícím čtrnáctimetrovým západním oknem, jedním ze 106 oken, kterými je katedrála opatřena.
fotografie KH2b06 (č. 107)
Dřevěná zpovědnice v interiéru katedrály.
fotografie KH2b07 (č. 108)
Kamenné plastiky v interiéru katedrály. Myslím, že alespoň některé s nich budou od Matěje Václava Jäckela, lužickosrbského barokního sochaře a řezbáře působícího převážně v Čechách.
fotografie KH2b09 (č. 109)
Postranní oltář Panny Marie Sedlecké.
fotografie KH2b11 (č. 110)
Soška Panny Marie Sedlecké na bočním oltáři.
fotografie KH2b12 (č. 111)
Nástropní freska nad oltářem Panny Marie Sedlecké je namalovaná jako stropní okno.
fotografie KH2b13 (č. 112)
Fresek, překrásně restaurovaných, lze na stropě sedlecké katedrály vidět vícero.
fotografie KH2b14 (č. 113)
V sedlecké katedrále jsou takhle uloženy ostatky sv. Vincence.
fotografie KH2b15 (č. 114)
Obraz sv. Juliany z Lutychu od českého mistra vrcholného baroka Petra Brandla.
fotografie KH2b08 (č. 115)
Umučení sv. Filipa a sv. Jakuba namaloval německý barokní malíř Michael Leopold Lukas Willmann.
fotografie KH2b16 (č. 116)
Vidění sv. Luitgardy je opět od Petra Brandla.
fotografie KH2b17 (č. 117)
V neobvykle zdobeném bílém rámu je obraz opět od Petra Brandla. Tentokrát jsou na něm zobrazeni čeští svatí patronové.
fotografie KH2b19 (č. 118)
Pohled z bočního kůru na středové křížení lodí sedlecké katedrály s funkčním varhanním nástrojem používaným při koncertních vystoupeních, která se v sedlecké katedrále občas konají.
fotografie KH2b22 (č. 119)
Přiblížený pohled na hlavní oltář katedrály ze zadní kruchty.
fotografie KH2b21 (č. 120)
Chrámová loď katedrály fotografovaná odzadu.
fotografie KH2b23 (č. 121)
Na zpřístupněném prvním podkroví je k vidění i staré, úzké, a dnes již nepoužívané točité schodiště.
fotografie KH2b24 (č. 122)
Sloupová Santiniho architektura v Sedlecké katedrále.
fotografie KH2b25 (č. 123)
Ze sedlecké katedrály z prvního patra z kůru odcházíme po Santiniho točitém samonosném schodišti.

PS Pad Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 3